Cập nhật mới năm 2022 chi tiết về mặt bằng Tháp THE ORION tại khu căn hộ cao cấp Astral City, toạ lạc tại Mặt tiền Quốc lộ 13, TP Thuận An, Tỉnh Bình Dương. Thông tin tiến độ xây dựng, chính sách và giá bán tại THÁP THE ORION.

Mặt bằng Tháp THE ORION tại Astral City