Cập nhật mới năm 2022 chi tiết về mặt bằng Tháp The Virgo tại khu căn hộ cao cấp Astral City, toạ lạc tại Mặt tiền Quốc lộ 13, TP Thuận An, Tỉnh Bình Dương. Thông tin tiến độ xây dựng, chính sách và giá bán tại The Virgo mới nhất.

Mặt bằng Tháp The Virgo tại Astral City 2022