Cập nhật mới năm 2022 chi tiết về mặt bằng Tháp THE VEGA tại khu căn hộ cao cấp Astral City, toạ lạc tại Mặt tiền Quốc lộ 13, TP Thuận An, Tỉnh Bình Dương. Thông tin tiến độ xây dựng, chính sách và giá bán tại Tháp THE VEGA mới nhất.

MẶT BẰNG THÁP THE VEGA – ASTRAL CITY

Mặt bằng tầng điển hình dự án Astral City tại Bình Dương
Mặt bằng tầng điển hình dự án Astral City tại Bình Dương
Thiết kế sản phẩm căn hộ Astral City 1 Phòng Ngủ - 1 Nhà Vệ Sinh
Thiết kế sản phẩm căn hộ Astral City 1 Phòng Ngủ - 1 Nhà Vệ Sinh
Thiết kế căn hộ Astral City 2 Phòng Ngủ – 1 Nhà Vệ Sinh
Thiết kế căn hộ Astral City 2 Phòng Ngủ – 1 Nhà Vệ Sinh

 

Thiết kế căn hộ Astral City 2 Phòng Ngủ – 2 Nhà Vệ Sinh
Thiết kế căn hộ Astral City 2 Phòng Ngủ – 2 Nhà Vệ Sinh
Thiết kế căn hộ Astral City 2 Phòng Ngủ – 2 Nhà Vệ Sinh
Thiết kế căn hộ Astral City 2 Phòng Ngủ – 2 Nhà Vệ Sinh
Thiết kế căn hộ Astral City 3 Phòng Ngủ – 2 Nhà Vệ Sinh
Thiết kế căn hộ Astral City 3 Phòng Ngủ – 2 Nhà Vệ Sinh