Tin tức dự án ASTRAL CITY

SHOPHOUSE ASTRAL CITY

Cập nhật mới năm 2022 về giá bán Shophouse căn hộ Astral City tại Bình Dương, chính sách và giá bán và phương thức thanh toán Shophouse Astral City chi tiết.

OFFICETEL ASTRAL CITY

Cập nhật mới năm 2022 về giá bán OFFICETEL ASTRAL CITY tại Bình Dương, chính sách và giá bán và phương thức thanh toán OFFICETEL ASTRAL CITY chi tiết.

Phương thức thanh toán Tháp Regel và tháp Sirius tại Astral City

Cập nhật mới năm 2022 về Phương thức thanh toán Tháp Regel và tháp Sirius Astral City tại Bình Dương, chính sách và giá bán Tháp Regel và tháp Sirius Astral City chi tiết.

Phương thức thanh toán Tháp Gemini tại dự án căn hộ Astral City

Cập nhật mới năm 2022 về Tháp Gemini tại dự án căn hộ Astral City Bình Dương, chính sách và giá bán Tháp Gemini chi tiết từ chủ đầu tư Phát Đạt.

B4 - The Capella

Cập nhật mới năm 2022 chi tiết về mặt bằng Tháp The Capella tại khu căn hộ cao cấp Astral City, toạ lạc tại Mặt tiền Quốc lộ 13, TP Thuận An, Tỉnh Bình Dương. Thông tin tiến độ xây dựng, chính sách và giá bán tại tháp The Capella Astral City mới nhất.

B3 - Tháp THE VEGA

Cập nhật mới năm 2022 chi tiết về mặt bằng Tháp THE VEGA tại khu căn hộ cao cấp Astral City, toạ lạc tại Mặt tiền Quốc lộ 13, TP Thuận An, Tỉnh Bình Dương. Thông tin tiến độ xây dựng, chính sách và giá bán tại Tháp THE VEGA mới nhất.

B2 - The Lyra

Cập nhật mới năm 2022 chi tiết về mặt bằng Tháp The Lyra tại khu căn hộ cao cấp Astral City, toạ lạc tại Mặt tiền Quốc lộ 13, TP Thuận An, Tỉnh Bình Dương. Thông tin tiến độ xây dựng, chính sách và giá bán tại The Lyra mới nhất.

B1 - THE ORION

Cập nhật mới năm 2022 chi tiết về mặt bằng Tháp THE ORION tại khu căn hộ cao cấp Astral City, toạ lạc tại Mặt tiền Quốc lộ 13, TP Thuận An, Tỉnh Bình Dương. Thông tin tiến độ xây dựng, chính sách và giá bán tại THÁP THE ORION.

A4 - The Sirius

Cập nhật mới năm 2022 chi tiết về mặt bằng Tháp The Sirius tại khu căn hộ cao cấp Astral City, toạ lạc tại Mặt tiền Quốc lộ 13, TP Thuận An, Tỉnh Bình Dương. Thông tin tiến độ xây dựng, chính sách và giá bán tại The Sirius từ chủ đầu tư Phát Đạt mới nhất.

A3 - The Rigel

Cập nhật mới năm 2022 chi tiết về mặt bằng Tháp The Rigel tại khu căn hộ cao cấp Astral City, toạ lạc tại Mặt tiền Quốc lộ 13, TP Thuận An, Tỉnh Bình Dương. Thông tin tiến độ xây dựng, chính sách và giá bán tại The Rigel từ chủ đầu tư Phát Đạt mới nhất.

A2 - The Gemini

Cập nhật mới năm 2022 chi tiết về mặt bằng Tháp The Gemini tại khu căn hộ cao cấp Astral City, toạ lạc tại Mặt tiền Quốc lộ 13, TP Thuận An, Tỉnh Bình Dương. Thông tin tiến độ xây dựng, chính sách và giá bán tại The Gemini mới nhất.

A1 – The Virgo

Cập nhật mới năm 2022 chi tiết về mặt bằng Tháp The Virgo tại khu căn hộ cao cấp Astral City, toạ lạc tại Mặt tiền Quốc lộ 13, TP Thuận An, Tỉnh Bình Dương. Thông tin tiến độ xây dựng, chính sách và giá bán tại The Virgo mới nhất.

Hiệu suất đầu tư căn hộ cho thuê tại Thuận An

Giá trị đầu tư phù hợp, dễ tìm kiếm khách... khiến thị trường căn hộ cao cấp cho thuê tại Thuận An thu hút nhà đầu tư.

Bình Dương thiếu căn hộ cao cấp dành cho giới chuyên gia

Bình Dương hiện có hơn 30.000 căn hộ, nhưng lượng căn hộ cao cấp đáp ứng được nhu cầu của các chuyên gia nước ngoài chỉ chiếm khoảng 15 - 25%.